Fonologische articulatiestoornis

Wat bedoelen we met Fonologische articulatiestoornis

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind maakt nog opvallend veel uitspraakfouten voor zijn leeftijd (klanken worden vervangen door andere klanken).

Normale foutprocessen binnen de articulatie blijven bij dit kind veel langer aanwezig dan bij anderen.  Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet verstaan/begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

Fonologische articulatiestoornis

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraakontwikkeling van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueelbehandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

De logopedist zal door middel van een passende behandeling gaan werken aan het oplossen van het articulatieprobleem. Dit gebeurt via directe en indirecte therapie. Ouders krijgen oefeningen mee naar huis en adviezen en om ook tussendoor aan de uitspraak te werken.

Vergoeding voor Fonologische articulatiestoornis

Het onderzoek en de behandeling bij een spraakontwikkelingsstoornis worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door (huis)arts of medisch specialist.