Wij behandelen in de praktijk met inachtneming van een aantal hygiënemaatregelen waarvan wij u vooraf op de hoogte brengen. Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Wanneer behandeling in de praktijk niet mogelijk is, zullen we de behandeling via videobellen geven. Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht is sinds 1993 gevestigd in de wijk Hoge Vucht in Breda. Sinds 2000 is de praktijk gevestigd in Gezondheidscentrum Het Zomerhuis. Sinds 01-01-2014 heeft de praktijk ook een 2e locatie in de wijk Hoge Vucht: ONS Paramedisch Centrum.

Specialisaties

In logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht werken 3 all-round logopedisten. In onze praktijk is de volgende erkende specialisatie aanwezig: behandeling van kinderen met dyslexie.

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen, Meertaligheid, Dyslexie en Afasie.

Stemproblemen en Ademproblemen.

Articulatiestoornissen en Slikproblemen.

Aangeboren slechthorendheid, Doofheid op latere leeftijd, Middenoorontsteking en Verworven slechthorendheid.

Logopedisch inloopspreekuur vervalt na 1 februari 2024

Na 1 februari 2024 kunt u in de meeste gevallen zonder verwijsbrief bij ons terecht. Het inloopspreekuur is daarmee overbodig geworden, u kunt direct een afspraak maken voor een intake/adviesgesprek (DTL).

Afspraken

Wij werken alleen op afspraak. Een afspraak kunt u telefonisch maken op ons telefoonnummer: 076-5710523 of via het aanmeldformulier op deze website.

Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Afspraak annuleren

Kunt u niet op de gemaakte afspraak komen dan dient u uiterlijk 24 uur van het tevoren af te bellen. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt 75 % van de behandeling in rekening te brengen. De kosten van de te laat afgezegde afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en worden bij u in rekening gebracht.

Afspreken zonder verwijsbrief (DTL)

Met ingang van 1 januari 2024 kunt u, direct, dus zonder verwijzing bij onze praktijk terecht. U kunt zelf direct een afspraak maken met de logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot logopedie gemakkelijker te maken. Dit besluit heet: Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak zonder verwijsbrief?

Tijdens de eerste afspraak vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de logopedist aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht te maken met een logopedisch probleem? Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden.

Natuurlijk van de klacht zelf, maar er kunnen ook andere klachten of ziektebeelden van invloed zijn op de logopedische klacht. De DTL-screening geeft dus zekerheid over uw gezondheid in relatie tot de logopedische behandeling.

Is de logopedist opgeleid voor DTL?

Als een logopedist zonder verwijzingen werkt dan heeft zij hiervoor een scholing gevolgd. Hierbij is geleerd de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is. De logopedisten die werkzaam zijn bij Logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht hebben deze DTL-scholing gevolgd.

Openingstijden

Logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur.

Neem contact op