Aanmelden

Verwijzing

Voordat u zich bij ons aanmeldt heeft u een verwijsbrief nodig. De verwijzing verloopt via uw huisarts, GGD-arts of een specialist (KNO-arts, kinderarts, tandarts, orthodontist, neuroloog of anderen).

Sinds 1 augustus 2011 is de logopedische zorg direct toegankelijk. Vanaf die datum kunt u zonder verwijzing bij de eerstelijns logopedist terecht. Aangezien het bij meerdere verzekeringen (o.a. CZ-Zorgverzekeringen) nog steeds een vereiste is om een verwijsbrief te hebben (informeer bij uw zorgverzekeraar) hebben wij ervoor gekozen alleen te behandelen op verwijzing van een arts/specialist.

Aanmelding

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 076-5710523. Zorg dat u uw BSN- nummer bij de hand heeft. U kunt u ook door middel van het aanmeldformulier bij ons aanmelden.

De eerste afspraak

U komt binnen en u hoeft zich niet te melden bij de receptie. U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd binnengeroepen.

Bij de eerste afspraak neemt u het onderstaande mee:

  • De verwijsbrief van de huisarts of andere verwijzer met de indicatie: logopedisch onderzoek en zonodig behandeling (u vraagt hierom bij de verwijzer).
  • Identiteitsbewijs
  • Verzekeringspasje
  • Andere belangrijke gegevens/onderzoeksresultaten

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en zo mogelijk een screening. De administratieve gegevens worden genoteerd en de klachten of reden van verwijzing worden besproken. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van logopedie verwacht.

Indien mogelijk wordt een eerste logopedische screening gedaan om te bepalen welke vorm van logopedisch onderzoek en of behandeling noodzakelijk is.

Naar aanleiding van de eerste logopedische screening wordt een voorlopige logopedische diagnose gesteld en in overleg met u wordt een volgende afspraak gemaakt voor verder noodzakelijk logopedisch onderzoek en/of behandeling.

Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Gezamenlijk wordt de doelstelling bepaald en deze wordt genoteerd in de behandelovereenkomst.

Aanmeldformulier


    Bent u doorverwezen?