Welke problemen?

Afasie

Dyslexie

Meertaligheid

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Taal

Hyperventilatie

Zwakke stem

Strottenhoofdkanker

Stembandverlamming

Keelklachten bij intensief stemgebruik

COPD

Heesheid

Slikstoornissen bij volwassenen

Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen

Afwijkende mondgewoonten

Slikproblemen

Stotteren

Dysartrie

ALS

De ziekte van Parkinson

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Nasaliteitsstoornissen

Slissen en lispelen

Fonetische articulatiestoornis

Fonologische articulatiestoornis

Verworven slechthorendheid

Middenoorontsteking

Doofheid op latere leeftijd

Aangeboren slechthorendheid