Fonetische articulatiestoornis

Wat bedoelen we met Fonetische articulatiestoornis

Bij een fonetische articulatiestoornis wordt een bepaalde klank zoals de [r] niet juist uitgesproken. Er kan meestal geen verklaring worden gegeven waarom deze articulatiestoornis bestaat.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet verstaan/begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraakontwikkeling van het kind. Daarbij worden ondermeer gestandaardiseerde testen gebruikt. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

De logopedist zal door middel van een passende behandeling gaan werken aan het oplossen van het articulatieprobleem. Dit gebeurt via directe en indirecte therapie. Ouders krijgen oefeningen mee naar huis en adviezen en om ook tussendoor aan de uitspraak te werken.

Vergoeding voor Fonetische articulatiestoornis

Het onderzoek en de behandeling bij een fonetische articulatiestoornis worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.