Behandeling

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a: het consultatiebureau, huisartsen, fysiotherapeuten, orthodontisten, KNO-artsen en hebben ook direct contact met de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Hoe verloopt de behandeling

  • Iedere behandeling duurt maximaal een half uur.
  • In de meeste gevallen wordt er 1 keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.
  • Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden (zie aan huis behandeling)
  • Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen.
  • Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.
  • Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
  • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de behandeling van hun kind. Op deze manier zien zij wat er
  • geleerd wordt zodat deze oefeningen thuis herhaald kunnen worden.
  • Op verzoek van uw zorgverzekeraar werken wij met een behandelovereenkomst.

behandeling bij hoge vuchtVergoeding

De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor vereist. Logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Aan huis behandeling

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts/specialist nodig.

Wachttijd

Wij proberen u zo snel mogelijk in te plannen. Omdat er 4 logopedisten werkzaam zijn in onze praktijk is de wachtlijst kort.

Kwaliteit

Alle logopedisten in Logopediepraktijk Frumau Hoge Vucht zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.nvlf.nl en zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Verder zijn wij tevens lid van een kwaliteitskring om de kwaliteit te waarborgen.