Wat doet een logopedist

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Vier behandelgebieden

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal, of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de school, de schoolarts, de (kinder)fysiotherapeut, de KNO-arts, het Audiologisch Centrum en/of een andere specialist.

Niet alleen taal, stem, spraak of gehoor zijn bepalend voor het slagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling ook bezig met preventie en voorlichting zoals op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en in jeugdgezondheidszorginstellingen.